Ook voor het verzorgen van uw jaarstukken bent u bij ons aan het juiste adres. De jaarstukken van een onderneming zijn een instrument voor verantwoording en analyse. De stukken geven een financieel jaaroverzicht, en bestaan uit de balans en de winst- en verliesrekening en een toelichting hierop.

BV’s zijn verplicht om jaarlijks een verkorte jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te deponeren.

Wat wij voor u kunnen doen:

• samenstellen en beoordelen jaarrekening
• tussentijdse rapportage (per maand, kwartaal of halfjaar)
• analyse van resultaatontwikkeling
• bedrijfseconomische advisering